IP Kamera güvenlik sistemleri ister küçük ölçekli, ister büyük ölçekli olsun, IP kameralardan alınan her görüntüyü verimli bir şekilde takip etmek ve kontrol etmek gerçekten zordur. Yapılan testlerde testlerde iki veya daha fazla video monitörü üzerindeki görütülerin; 15 dakika sürekli döngü halinde izlenmesi durumunda güvenlik personelinin monitördeki olayların %50’ sini, 20 dakika sonra ise %90 kadarını gözden kaçırdığı tespit edilmiştir. Çünkü uzun bir süre monitore bakmak kişinin konsantrasyonunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Akıllı Video Analizinin temel amacı, oluşabilecek tehlike ve tehditleri gözden kaçırmadan önceden algılayarak engellemektir.

Yapısı ve teknolojisi tamamen faklı olan bu yeni nesil güvenlik kamerası sistemleri kurumların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmiştir. Temel olarak IP kameralarla alınan görüntüler sayısallaştırarak data paketleri halinde bilgisayar ağı üzerinden sunucuya yada istenilen bir noktaya iletilirler. Uzak mesafelerde dahi görüntü kalitesininin bozulmaması da ayrı bir avantajdır.